Oferta

Slider

 Zarządzanie nieruchomościami

Proponujemy kompleksowe zarządzanie nieruchomościami polegające na organizacji wszelkich czynności porządkowych, remontowych, eksploatacyjnych w częściach wspólnych budynku oraz prowadzenie księgowości i indywidualnych rozliczeń z właścicielami (media).

Nadzorujemy wykonanie przeglądów. W sytuacjach awaryjnych zapewniamy 24 godzinną ochronę pogotowia lokatorskiego oraz szeroki zakres ubezpieczenia budynku od pożaru i innych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej.

Zapewniamy dokładne i wszechstronne informacje o gromadzeniu i wykorzystywaniu funduszy powierzonych przez mieszkańców na obsługę nieruchomości, a także pełną dyspozycyjność osób obsługujących Państwa budynek.

Do pobrania:

Obsługa nieruchomości przed powstaniem wspólnoty

Mamy świadomość jak ogromny wpływ na wizerunek dewelopera ma wybór odpowiedzialnego, profesjonalnego zarządcy. Zarządzamy budynkami 17 piętrowymi oraz niższymi wielopowierzchniowymi w najlepszych lokalizacjach w Gdańsku. Posiadamy doświadczenie w przejmowaniu nieruchomości od deweloperów.

Doskonale rozumiemy specyfikę tych nieruchomości. Budynki deweloperskie wyposażone są w wiele złożonych urządzeń m.in. związanych z obsługą systemu p.poż.. Współpracujemy z wykonawcami w zakresie terminowości wykonywania serwisów instalacji i urządzeń znajdujących się w nowoczesnym budownictwie.

Sprawnie zarządzamy budynkiem w okresie przed powstaniem wspólnoty, w którym wydawane są mieszkania, szczególny nacisk kładziemy na zapewnienie czystości oraz kontenerowy wywóz odpadów w okresie aranżacji lokali.

Mamy szczególnie na uwadze, że budynek i jego otoczenie od chwili przekazania pierwszego lokalu do momentu wydania ostatniego z lokali powinien sprawiać niezmiennie dobre wrażanie. Podkreślamy to ponieważ dbamy aby budynek przez nas zarządzany zawsze był czysty i godnie reprezentował wspólne interesy mieszkańców, zarządcy oraz dewelopera.

Po podpisaniu pierwszego aktu notarialnego w danej wspólnocie rejestrujemy nowopowstałą Wspólnotę i zajmujemy się organizacją formalno-prawną: zwołanie pierwszego zebrania, przygotowanie uchwał, przyjęcia regulaminów.